خانه ⁄ بسترهای ارتباطی

بسترهای ارتباطی

در این برنامه بسترهای ارتباطی مختلفی برای ارتباط مدیر، دبیر، دانش آموز و اولیا ایجاد شده است تا کاربران با نقش های مختلفی که در سیستم دارند بتوانند به راحتی به اطلاعات دسترسی داشته باشند.