خانه ⁄ امنیت و حریم خصوصی

امنیت و حریم خصوصی

کاربران دارای نام کاربری،رمز و token منحصر به فرد هستند که این موارد و سایر داده های سیستم با الگوهای پیچیده امنیتی و فناوری های روز دنیا encode می شوند.